Buteyko menetelmä astman hoidossa

post thumb
Allergisuus
kirjoittanut Sara/ 19 Jun 2022

Buteyko menetelmä astman hoidossa

Buteyko menetelmä on ukrainalaissyntyisen lääkärin Konstantin Buteykon kehittämä metodi, josta moni astmaatikko on saanut paljon apua sairauden hoidossa. Buteyko esimerkiksi pohti metodia kehittäessään, että jos hengitysvolyymi suurenee aina sairauden edetessä, voitaisiinko asetelma kääntää toisinpäin. Hän testasi tätä itsellään ja sai pienennettyä hengitysvolyyminsa normaalille tasolle, sekä muun muassa normalisoitua verenpaineensa. Hänen havaintonsa saivat hänet omistautumaan hengittämisen tutkimiselle koko ammattiuransa ajaksi, eli vuosikymmeniksi.

Mikä on Buteyko menetelmä?

Buteyko-menetelmä sisältää hengitysharjoituksia. Niiden menestyksekkäiden tulosten vuoksi tämä menetelmä on saanut esimerkiksi Iso-Britannian terveysviranomaisten virallisen hyväksynnän astman täydentävänä hoitomuotona. Astmaatikkojen lisäksi tämä metodi on auttanut monista muistakin sairauksista, kuten uniapneasta ja kroonisesta tukkoisuudesta kärsiviä. Esimerkiksi skotlantilaisen lääkäri Jill McGowanin rahoittaman tutkimuksen mukaan astman oireet ja avaavan lääkkeen tarve vähenivät 98 % metodin ansiosta.

Astman hoito tulee kuitenkin tehdä ennen kaikkea lääkärin ohjeiden mukaan. Älä siis koskaan lopeta lääkitystäsi ilman lääkärin lupaa, vaikka käyttäisitkin Buteyko-metodia. Buteyko-metodia opetetaan Suomessa eri yksityisten järjestäjien toimesta. Kursseja on melko usein ja useilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Kursseilla opitaan Buteyko-hengityksen tekniikka, jonka jälkeen harjoituksia voi itsenäisesti kotonakin.

Mihin metodi perustuu?

Metodin taustalla on teoria siitä, että potilaan oireista suuri osa johtuu tiedostamattomasta liikahengityksestä, eli hyperventilaatiosta. Tällöin ihminen hengittää niin nopeasti, että ihmisen keuhkoista poistuu enemmän hiilidioksidia kuin kehon aineenvaihdunnan toiminnassa syntyy. Menetelmän ideana onkin se, että omaa hengitystä pienennetään tietoisesti. Tällöin hengitysvolyymin toivotaan tasapainottuvan.